ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ព័ត៌មាន​​​​​​​ពេល​​​​​​រសៀល ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៤ (ម៉ោង១ដល់២រសៀល​)​

សំឡេង ១:០០:០៣