លោក ងិន សៅរ័ត្ន៖ សិទ្ធិ​មិន​មែន​ជា​អំណោយ​ពី​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់ ឬ ក្រុម​ណា​មួយ​នោះ​ទេ​

សំឡេង ១៣:០៧
​លោក ងិន សៅ​រ័ត្ន នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ជន​ពិការ​កម្ពុជា។
​លោក ងិន សៅ​រ័ត្ន នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ជន​ពិការ​កម្ពុជា។ RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ RFI នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​លោក ងិន សៅ​រ័ត្ន នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ជន​ពិការ​កម្ពុជា។ នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ អង្គការ​ជន​ពិការ​កម្ពុជា បាន​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​មួយ ក្រោម​ប្រធានបទ រួមគ្នា​ធ្វើ​សិទ្ធិ​អោយ​ក្លាយ​ជា​ការ​ពិត ដើម្បី​សង្គម​មួយ​សម្រាប់​ទាំងអស់​គ្នា។ ឆ្លើយ​នឹង​សំណួ​របស់ វិទ្យុ​បារាំង លោក ងិន សៅរ័ត្ន បាន​បញ្ជាក់​ថា សិទ្ធិ​មិនមែន​ជា​អំណោយ​ពី​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់ ឬ​ក្រុម​ណា​មួយ​នោះ​ទេ។