លោក​ ប៉ា ងួនទៀង​៖​ ការ​ទទួល​ព័ត៌មាន​ខុស​បង្កើត​ជម្លោះ​កាន់​តែ​ធំ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស

សំឡេង ១១:១១
លោក ប៉ា ងួនទៀង នាយកប្រតិបត្តិនៃ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឯករាជ្យCCIM
លោក ប៉ា ងួនទៀង នាយកប្រតិបត្តិនៃ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឯករាជ្យCCIM @rfi/mesa

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​ ផ្សាយ​ជា​ខេមរ​ភាសា ​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ ​គឺ​លោក​ ប៉ា ងួនទៀង​ នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ ​ហៅ​កាត់​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា ​CCIM។ ថ្ងៃ​នេះ​ លោក ​ប៉ា ងួនទៀង​ បាន​និយាយ​អំពី​«ពលរដ្ឋ​អ្នក​សារព័ត៌មាន»​ នៅ​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​មួយ​ ស្តី​ពី​«ការ​ភ្ជាប់​ទំនាក់​ទំនង​ពលរដ្ឋ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ និង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​វិជ្ជា​ជីវៈ»។ ក្រៅ​ពី​នេះ ​លោក ​ប៉ា ងួន ទៀង ​បាន​ធ្វើ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ចំពោះ​ការណ៍​ដែល​ថា ​សារព័ត៌មាន​អាច​បំបែក​សង្គម​មនុស្ស ​និង​ក៏​អា​ច​បង្រួប​បង្រួម​សង្គម​មនុស្ស​ដែរ។