ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ប៉ា ងួន​ទៀង​៖«​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​តាម​បែប​វិជ្ជា​ជីវៈ​សារព័ត៌​មាន​មិន​ដូច​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​តាម​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ​ទេ​»

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​យើង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​លោក ប៉ា ងួន ទៀង នាយក​ប្រតិបត្តិ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ ( CCIM)។ CCIM ទើប​តែ​ចេញ​របាយការណ៍​មួយ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ​ស្តី​ពី​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត។ ជា​របាយការណ៍​ស៊ើប​អង្កេត​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន ដែល​មិន​អាច​បញ្ជាក់​ពី​ទំហំ​នៃ​ការ​ប៉ះពាល់​កម្រិត​ណា ដល់​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​នោះ​ទេ​ពី​ព្រោះ​វា​មិន​មាន​លក្ខណៈ​វិទ្យាសាស្ត្រ​គ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែ ការ​រក​ឃើញ​បញ្ហា​ពិត​មួយ​ចំនួន​បញ្ជាក់​ថា បញ្ហា​ទាំង​នោះ​ពិត​ជា​ជះ​ឥទ្ធិពល ដល់​ការ​បោះឆ្នោត។

លោក ប៉ា ងួន ទៀង នាយក​ប្រតិបត្តិ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ ( CCIM)។
លោក ប៉ា ងួន ទៀង នាយក​ប្រតិបត្តិ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ ( CCIM)។ RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត