បទយកការណ៍

វត្តអារាម​នៅ​តែ​ជា​ម្លប់​យ៉ាង​កក់ក្តៅ​សម្រាប់​និសិ្សត​មក​ពី​ជនបទ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ពេល​បញ្ចប់​មធ្យមសិក្សា(បាក់ឌុប)រៀងរាល់ឆ្នាំ យុវសិស្ស​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​នានា​ភាគច្រើន​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ចេញ​ពី​ស្រុកកំណើត​ចូល​មក​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដើម្បី​បន្ត​ការសិក្សា​ថ្នាក់​ឧត្តមសិក្សា។ នៅ​ភ្នំពេញ កូនចៅ​អ្នកក្រីក្រ​បាន​យក​វត្តអារាម ជា​ទីស្នាក់អាស្រ័យ។ សិស្ស និស្សិត​ស្នាក់​ក្នុង​វត្ត​​លើក​ឡើ​ង​​ថា ​នៅ​វត្ត ពួក​គេ​បាន​កាត់​បន្ថយ​ការ​ចំណាយ​ប្រាក់​របស់​ឪពុកម្តាយ​ក្នុង​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពួក​គេ​ឲ្យ​មក​រៀន​នៅ​ភ្នំពេញ។ នៅវត្ត ពួក​គេ​កក់ក្តៅ មាន​សុវត្ថិភាព ពីព្រោះ​មាន​ព្រះសង្ឃ​នៅ​ចំា​ជួយ​ទូន្មាន​ប្រៀនប្រដៅ៕

កន្លែង​ស្នាក់នៅ​របស់​សិស្ស និសិត្ស​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មហាមន្រ្តី​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ
កន្លែង​ស្នាក់នៅ​របស់​សិស្ស និសិត្ស​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មហាមន្រ្តី​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ
មើលវគ្គផ្សេងទៀត