បន្លែ​ដាំ​លើទឹក​ខ្មែរ មាន​តំលៃ​ខ្ពស់​ហើយ ហើយ​មាន​ទីផ្សារ​ល្អ​ថែម​ទៀតផង

សំឡេង ០៨:២០
កសិដ្ឋាន​ដាំ​បន្លែ​នៅ​លើ​ទឹក​នៅ​កម្ពុជា​។
កសិដ្ឋាន​ដាំ​បន្លែ​នៅ​លើ​ទឹក​នៅ​កម្ពុជា​។ @ Khmer Hydro Farm

កន្លងមក​វិទ្យុ​បារាំង​របស់​យើង​ធ្លាប់ធ្វើ​បទ​យកការណ៍​ស្តីពី​ការដាំ​បន្លែ​លើទឹក ឬ​ហៅ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា Hydroponic ជា​លក្ខណៈ​គ្រួសារ​រួច​ម្តងមកហើយ កាលពីមុន។ ក៏ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេលនេះ យើង​នឹង​បន្ត​បង្ហាញ​ពី​ការដាំ​បន្លែ​លើទឹក​នេះ ជា​លក្ខណៈ​អាជីវកម្ម​ម្តង។ បន្លែ​ដាំ​លើទឹក​នេះ មាន​តំលៃ​ថ្លៃ​ជាង​បន្លែ​ដាំ​លើដី​ធម្មតា​រហូតដល់​ទៅ ២ដង ទៅ ៣ដង ដោយមាន​តំលៃ​ពី ១ម៉ឺន ២ពាន់​រៀល ទៅ ១ម៉ឺន ៦ពាន់​រៀល។ ចង់ដឹងថា​តើ​ហេតុអ្វី​បានជា​បន្លែ​នេះ មាន​តំលៃ​ថ្លៃ​ជាង​បន្លែ​ដាំ​នៅ​លើដី​ធម្មតា​នោះ សូម​ស្តាប់​បទ​យកការណ៍​រប​ស់​ប្រាក់ ធីតា​ដូចតទៅ៖