បទយកការណ៍

ជនជាតិព្នង​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​មាន​ផ្ទះធំៗ តែ​ត្អូញ​ពី​ការ​បាត់បង់​ព្រៃឈើ

សំឡេង ០៨:២២
ផ្ទះ​របស់​ជនជាតិព្នង​បែប​សម័យ និង​បែប​បុរាណ ក្នុង​ភូមិឃុំដាក់ដំា​ ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី
ផ្ទះ​របស់​ជនជាតិព្នង​បែប​សម័យ និង​បែប​បុរាណ ក្នុង​ភូមិឃុំដាក់ដំា​ ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី RFI/Navin

នៅពេលគេចូលទៅដល់​ភូមិ​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​ព្នង ក្នុង​ឃុំដាក់ដាំ ស្រុកអូររំាង ខេត្តមណ្ឌលគិរី គេ​នឹងប្លែកភ្នែក​ជាមួយ​ផ្ទះ​របស់​ជនជាតិព្នង​ក្នុង​សហគមន៍​នេះ ជា​ផ្ទះឈើ​តូចធំ ដែល​មិនមែន​ជា​ផ្ទះបុរាណ​របស់​ជនជាតិព្នង ដែល​រស់នៅ​តំាងពីដើម​មកនោះទេ។ ជនជាតិព្នង ឃុំដាក់ដំា ឃុំ​ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ផ្លូវ​ពី​ទីរួមខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ជាង​៣០​គីឡូម៉ែត្រ​ កំពុង​នាំគ្នា​សាងសង់ផ្ទះ បែបសម័យ​រស់នៅ។​ការ​រស់នៅ​របស់​ជនជាតិដើម​ភាគតិច ក្នុង​ផ្ទះសម័យ​បែបនេះ​បាន​បង្ហាញ​ពី​ការវិវឌ្ឍថ្មី​របស់​ពួកគាត់ ប៉ុន្តែ​ក្នុងចំណោម​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទំាងនោះ ក៏បាន​បង្ហាញ​ពី​ក្តីព្រួយបារម្ភ ពីការ​បាត់​បង់ព្រៃ​ឈើ​ ជាប្រភព​ចិញ្ចឹ​ម​​ជីវិត របស់​ពួកគាត់​ផងដែរ។