បទយកការណ៍

ការតុបតែងខ្លួន​របស់​យុវជន​សម័យថ្មី​នាំអោយ​មាន​ការ​សរសើរ​ផង​និង​រិះគន់​ផង

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ការ​តុបតែង​ខ្លួន​របស់​យុវជន​យុវនារី​ខ្មែរ​មាន​ការ​វិវឌ្ឍន៍​ទៅ​រក​ភាព​ទំនើប​កាន់​តែ​ខ្លាំង។ អ្នកខ្លះ​លាប​ពណ៌​សក់​កន្ទ្រីង​កន្ទ្រើង អ្នកខ្លះ​ដាក់ត្បូង​នៅ​ជាប់​នឹង​ធ្មេញ ​និង​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត ចោះ​ក្រវិល​ពេញ​ត្រចៀក​ ពេញ​រន្ធ​ផ្ចិត​​ ឬ​ពាក់​កងជើង​ជាដើម។ ការ​កែប្រែ​សម្ផស្ស​​ពិត​យ៉ាង​ដូច្នេះ​ទទួល​បាន​ការ​សរសើរ​ផង​ និង​រិះ​គន់​ផង ​ពី​សង្គម​ជា​ទូទៅ។

ការលាបពណ៌សក់ ដាក់​ត្បូង​លើ​ធ្មេញ និង​ចោះក្រវិល​លើ​ផ្ចិត ជា​របៀប​តុបតែង​ខ្លួន​របស់​យុវជន​ខ្មែរ​សម័យទំនើប​
ការលាបពណ៌សក់ ដាក់​ត្បូង​លើ​ធ្មេញ និង​ចោះក្រវិល​លើ​ផ្ចិត ជា​របៀប​តុបតែង​ខ្លួន​របស់​យុវជន​ខ្មែរ​សម័យទំនើប​ RFI/Channa Siv