ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

វេទិកា​សាធារណៈ​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ញឹកញាប់​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

អាជ្ញាធរ​ដែនដី ស្វាគមន៍​ការ​ប្រកាស​របស់​រដ្ឋាភិបាល ដែល​ជម្រុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​រៀបចំ​វេទិការ​សាធារណៈ ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្រើន និង​មាន​និរន្តរភាព ខុសពី​អាណត្តិ​មុន ដែល​មាន​កង្វះខាត ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​ថ្នាក់​មូលដ្ឋាន។ ដោយ​មាន​ការគាំទ្រ​ពី​បក្ស​ប្រឆាំង វេទិកា​សាធារណៈ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ឲ្យ​បាន​១​ដង​ក្នុង​មួយខែ សម្រាប់​ភូមិ​នីមួយៗ​នោះ ត្រូវ​បាន​ស្នើ​ឲ្យ អាជ្ញាធរ​ត្រូវតែ​ទទួល​យក​សំណូមពរ ហើយ​ត្រូវមាន​ការ​ដោះស្រាយ​ជូន​ម្ចាស់​ឆ្នោត។ ជាមួយគ្នា​នេះ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​ក៏​ចង់បាន​ផង​ដែរ​នូវ​ការធ្វើ​វេទិកា​នេះ រយៈពេល​៣​ខែ​ម្តង ដើម្បី​ទុក​ឱកាស​ឲ្យ​ក្រុមប្រឹក្សា​ក៏​ដូចជា​អាជ្ញា​ធរមាន​ពេល​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឲ្យ​បាន​ម៉ត់ចត់។  

ថ្នាក់ដឹកនាំ​អង្គការ​សង្គមស៊ីវិល​កម្ពុជា
ថ្នាក់ដឹកនាំ​អង្គការ​សង្គមស៊ីវិល​កម្ពុជា RFI/Delux Leang
មើលវគ្គផ្សេងទៀត