អត្រា​សិស្ស​ស្រី​ចូល​រៀន​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា​នៅ​មាន​កម្រិត​នៅ​ឡើយ

សំឡេង ០៩:៣៥
សិស្សានុសិស្ស ដែល​ចូលរួម​ក្នុង​វេទិកា​តម្រង់ទិស​ ក្នុងការ​សិក្សា​នៅ​ថ្នាក់​ឧត្តមសិក្សានាពេលកន្លងមក។​
សិស្សានុសិស្ស ដែល​ចូលរួម​ក្នុង​វេទិកា​តម្រង់ទិស​ ក្នុងការ​សិក្សា​នៅ​ថ្នាក់​ឧត្តមសិក្សានាពេលកន្លងមក។​ RFI/Sophal Nhiem

ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ​គឺ​ជា​ទិវា​ក្មេង​ស្រី​អន្តរជាតិ ​១១​តុលា។ ​ប៉ុន្តែ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ម្សិលមិញ​ក្រសួង​កិច្ចការនារី​ សហការ​ជាមួយ​ទីភ្នាក់ងារ​ UN Women ​និង​អង្គការ​ភ្លែន​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា ​បាន​ប្រារព្ធ​ទិវា​នេះ​រួច​ទៅ​ហើយ។ ក្នុង​ឱកាស​នោះ ​ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី​បាន​បង្ហាញ​ពី​ការ​កើន​ឡើង​នៃ​ចំនួន​សិស្ស​ស្រី​ចូល​រៀន​នៅ​ថ្នាក់​បឋម​សិក្សា ​និង ​មធ្យម​សិក្សា​បឋម​ភូមិ ​។ ​ក៏​ប៉ុន្តែ​ចំនួន​សិស្ស​ស្រី​នៅ​មាន​កម្រិត​ទាប​នៅ​ឡើយ​សម្រាប់​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា ​បើ​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​សិស្ស​ប្រុស​នោះ។