ចិន

ឩនភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​ខ្លាំង​ណាស់

សកម្មភាព​ដឹកជញ្ជូន​​នៅ​កំពង់ផែ Qingdao នៅ​ប៉ែក​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ចិន
សកម្មភាព​ដឹកជញ្ជូន​​នៅ​កំពង់ផែ Qingdao នៅ​ប៉ែក​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​ចិន AFP

ប្រទេស​ចិន​ នៅ​ខែ​កុម្ភៈ​មុន​ មាន​ឩនភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​ខ្លាំង​បំផុត​ ចាប់​ពី​ជាង​ដប់​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​គឺ​ចំនួន​ដល់​ទៅ​៣​ម៉ឺន​១៤៨​លាន​ដុល្លារ បណ្តាល​មក​ពី​ការស្រក​ចុះ​នៃ​ការនាំ​ចេញ​ ដោយ​ហេតុ​ការពិបាក​ខាង​សេដ្ឋកិច្ច​ នៅ​អឺរ៉ូប​និង​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។​ដំណាល​ពេល​គ្នា​នេះ​ ​ ​​ ការនាំ​ចូល​បាន​កើន​ឡើង​លើស​ពី​ការប្រមើល​ទុក​។