ដំណោះ​ស្រាយ​ដល់​អ្នក​រងគ្រោះ​ពី​ទំនប់​វារីអគ្គិស​នីវៀតណាម​ដូច​ជា​គ្មាន​ពន្លឺ

សំឡេង ០៩:៤៥
ទន្លេ​សេសាន​នៅ​ក្នុង​ឃុំសេសាន​ ស្រុក​អូរយ៉ាដាវ​ ខេត្តរតនគិរី
ទន្លេ​សេសាន​នៅ​ក្នុង​ឃុំសេសាន​ ស្រុក​អូរយ៉ាដាវ​ ខេត្តរតនគិរី ©Navin/RFI

ទន្លេ​សេសាន​ជាអាង​ទឹក​ដែល​ប្រទេស​វៀតណាម​បាន​សាងសង់​ទំនប់​ផលិត​ថាមពលអ​គ្គិសនី​ច្រើន​គួរសម។​ទន្លេ​សេសាន​មាន​ប្រភព​មកពី​ប្រទេស​ជិតខាង​កម្ពុជានេះ​និង​បានហូរ​កាត់​ខេត្ត​ចំនួន​ពីរ​របស់​កម្ពុជា​ផងដែរ។​ទំបន់​វារីអគ្គិស​នី​នៅ​ប៉ែកខាងលើ​ទន្លេ​សេសាន បាន​បង្កផល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​តំាង​ពីឆ្នាំ​១៩៩​៦មក។​ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ​រស់​នៅ​តាមដង​ទន្លេ​សេសាន​ក្នុង​ឃុំ​សេសាន​ខេត្ត​រតនគិរី​ត្អូញ​ត្អែរ​ថាការ​ប្រែប្រួល​របប​ទឹក​និង​គុណភាពទឹក​ទន្លេ​សេសាន​បាន​បង្កការលំបាក​ទំាង​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​សុខភាព និង​សុវត្ថិភាព​ដល់​ពួក​គាត់។