ប្រឡង​បាក់​ឌុប​លើក​ទី២​៖ ​សិស្ស​បាន​ប្រឹងប្រែង​អស់​សមត្ថភាព ​និង​បាន​យល់​ពី​តំលៃ​នៃ​សមត្ថភាព

សំឡេង ០៨:១៩
សិស្សា​នុសិស្ស​​ដែល​ចេញ​ពី​ប្រលង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយ​ភូមិ​កាល​ពីលើក​ទី១​ នៅ​​វិទ្យាល័យ​​បាក់​ទូក។
សិស្សា​នុសិស្ស​​ដែល​ចេញ​ពី​ប្រលង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយ​ភូមិ​កាល​ពីលើក​ទី១​ នៅ​​វិទ្យាល័យ​​បាក់​ទូក។ @rfi/siv channa

នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​១៣ ​តុលា​នេះ ​ សិស្សា​នុសិស្ស​ប្រមាណ​ជាង​ ៦​ម៉ឺន​នាក់​ដែល​បាន​ធ្លាក់​ការ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ លើក​ទី​១​ក្នុង​ខែ​សីហា​កន្លង​ទៅ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ប្រឡង​ជា​លើក​ទី​២​របស់​ខ្លួន។ ​ជា​ឱកាស​ចុង​ក្រោយ​នៃ​សម័យ​កំណែ​ទម្រង់​ការ​ប្រឡង​ដែល​បាន​ប្រើ​វិន័យ​តឹងរឹង។ ​សិស្សា​នុសិស្ស​បាន​កើត​ឡើង​ថា​ ខ្លួន​បាន​ស្គាល់​ហើយ​តំលៃ​នៃ​ការ​សិក្សា ​និង​តំលៃ​នេះ​ចំនេះ​វិជ្ជា។​ វិន័យ​នៃ​ការប្រឡង​លើក​ទី២ ​សិស្ស​បញ្ជាក់​ថា ​នៅ​តែ​តឹង​តែង​ដដែល។