សកម្មជន​សង្គម​ស៊ីវិលនិង​អ្នកវិភាគ៖ជំនួប​ថ្នាក់ដឹកនាំ​គណបក្សនយោបាយ ចៀសវាង​ការបង្ហូរ​ឈាម

សំឡេង ០៨:២២
លោក សម រង្ស៊ី និងលោក កឹម សុខា ដឹកនាំក្បួនមហាបាតុកម្ម នៅភ្នំពេញ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣។
លោក សម រង្ស៊ី និងលោក កឹម សុខា ដឹកនាំក្បួនមហាបាតុកម្ម នៅភ្នំពេញ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣។ RFI/Siv Channa

សកម្មជន​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​អ្នកវិភាគ​សង្គម បាន​សម្តែង​ការ​សាទរ លើ​ការផ្តួចផ្តើម​របស់​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ឲ្យ​មាន​កិច្ចប្រជុំ​ចរចា​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ ដោយ​បើកចំហរ រវាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ដោយមាន​ទាំង​ការចូលរួម​ពី​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ម្ចាស់ឆ្នោត ដើម្បី​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​នយោបាយ និង​បញ្ហា​សង្គម ដែល​កំពុង​កើតឡើង នៅ​កម្ពុជា សព្វថ្ងៃ។ តាម​សង្គម​ស៊ីវិល បើសិនជា​គណបក្សនយោបាយ​ណា មិន​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ចរចា ដែលជា​យន្តការ​តែមួយគត់​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ជម្លោះ គឺ​គណបក្ស​នយោបាយ​នោះ ពិតជា​ចង់​ឲ្យ​មានការ​ប្រឈម ដោយ​ការ​បង្ហូរឈាម រវាង​ខ្មែរ និង​ខ្មែរ។