នាទីសុខភាពនិងអនាម័យ

ទិវា​ពិភពលោក​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​គ្រុញ​ចាញ់

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៥ មេសា​ខាង​មុខ​នេះ ​ជា​ទិវា​ពិភពលោក​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់។ ក្នុង​ថ្ងៃ​នោះ​ពិភព​លោក​ទាំង​មូល​នឹង​រួប​រួម​គ្នា​សាមគ្គី​គ្នា ដើម្បី​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព។ កម្មវត្ថុ​ចំបង​របស់​សហគមន៍​អន្តរជាតិ សំរាប់​​ឆ្នាំ​២០១០​នេះ ​ គឺ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​ផ្តល់​មធ្យោបាយ ការពារ​និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់​ឲ្យ​បាន​ដល់​គ្រប់​បណ្តា​ជន​ទាំង​អស់​ ដែល​កំពុង​រង​គ្រោះ​ប្រឈម​នឹ​ង​ជំងឺ​នេះ។ ហើយ​ដើម្បី​បាន​ជ្រាប​ពី​ស្ថានភាព​ និង​ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា អៀង​សុខម៉ិញ បាន​ជួប​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​នឹង​វេជ្ជបណ្ឌិត​ដួង​សុជាតិ ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ កំចាត់​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់ គ្រុន​ឈាម និង​ជំងឺ​បារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ ​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។​

មូសខ្លា anophèle ភ្នាក់ងារ​ចម្លង​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់
មូសខ្លា anophèle ភ្នាក់ងារ​ចម្លង​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់ ©AFP