បទយកការណ៍

លោក​សុខ ទូច៖​​ការងារ​អ្នកវិភាគ​នយោបាយ​ដោយ​វិជ្ជាជីវៈ​ធ្វើឲ្យ​ខ្ញុំ​រួញ​ផ្លូវដើរ​​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

លោក​សុខ ទូច អ្នកវិភាគ​នយោបាយ​ម្នាក់​ដែល​សាធារណជន​បាន​ស្តាប់​សំឡេង ត្រងត្រាប់​ចំណេះដឹង​ពី​គាត់​រាល់ថ្ងៃនេះ គឺ​​ជា​កូនចៅ​អ្នក​ទីជនបទ​មួយ​នៃ​ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម។ ទំរាំ​គាត់​ទទួលបាន​សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​វិទ្យាសាស្ត្រ​នយោបាយ ពី​ប្រទេស​រុស្ស៊ី លោក សុខ ទូច បាន​តស៊ូ ឆ្លងកាត់​ការលំបាក​ជាច្រើន​ដំណាក់កាល។ គាត់​បាន​និយាយថា ​អ្វីដែល​ជាការ​វិភាគ​រប​ស់គាត់​​នៅលើ​បណ្តាញ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ព័ត៌មាន​រាល់ថ្ងៃនេះ គឺ​ឈរលើ​វិជ្ជាជីវៈ និង​មនសិការ​ជា​កូន​ខ្មែរ។ ប៉ុន្តែ ​អាជីព​ប្រកបដោយ​វិជ្ជាជីវៈ​មួយ​នេះ បែរជា​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​រួញ​ផ្លូវ​ដើរ រួញ​ផ្លូវ​និយាយស្តី និង​រួញ​កន្លែង​ការងារទៅវិញ៕

លោកសុខ ទូច អ្នកវិភាគនយោបាយ
លោកសុខ ទូច អ្នកវិភាគនយោបាយ @Facebook