កសិករ​ខ្លះ​ថា​ដី​កសិកម្ម​ក្បែរ ​ៗ​ផ្ទះ​អាច​ឲ្យ​ពួក​គេ​ក្លាយ​ជា​អ្នក​មាន​បាន

សំឡេង ០៨:១៦
ការ​បង្ក​បង្កើន​ផល​ស្រូវ​តាម​ទម្លាប់​របស់ក​សិករ​ខ្មែរ​នៅ​ទីជ​នបទ​
ការ​បង្ក​បង្កើន​ផល​ស្រូវ​តាម​ទម្លាប់​របស់ក​សិករ​ខ្មែរ​នៅ​ទីជ​នបទ​ @internet

មាន​កសិករ​មួយ​ចំនួន​កំពុង​មាន​ជំនឿ​ចិត្ត​ថា ​ពួកគេ​អាច​ប្រើប្រាស់​ដី​កសិកម្ម​ក្បែរ​ៗ​ផ្ទះ​ពួកគាត់​ ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​អ្នក​មាន ​បាន។​ គឺ​ធ្វើ​មាន​ធ្វើ​បាន​ មក​ពី​របរ​កសិកម្ម ​ធ្វើ​ស្រែ ​ដាំ​បន្លែ​នេះ​តែ​ម្តង។ អង្គការ​សេ​ដាក​ដែល​ល្បី​ឈ្មោះ​ខាង​កសិកម្ម ​គឺ​ជា​អ្នក​ផ្តល់​គំនិត​ និង​បច្ចេក​ទេស​កសិកម្ម​ដល់​កសិករ​ ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គាត់​សម្រេច​ក្តី​ប្រាថ្នា​នេះ​បាន ​ក្នុង​ពេល​ដែល​កសិករ​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​ត្អូញ​ត្អែរ​ថា​ ពិបាក​ពឹង​លើ​របរ​កសិកម្ម ​ហើយ​កសិករ​ជា​ច្រើន​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក​នោះ។ ប៉ុន្តែ​មនុស្ស​មិន​តិច​ជាង​១​ម៉ឺន​នាក់​ទេ ​ដែល ​មាន​សង្ឃឹម​ថា​គាត់​អាច​ក្លាយ​ជា​អ្នក​មាន​ បាន ដោយ​របរ​កសិកម្ម។