ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

កញ្ញា​សន រ៉ាមណា​៖ ​ ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ មិន​ទាន់​ចាំ​បាច់​សម្រាប់​កម្ពុជា

សំឡេង ១១:៥៤
កញ្ញា​សន រ៉ាមណា ​មន្ដ្រី​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​។
កញ្ញា​សន រ៉ាមណា ​មន្ដ្រី​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​។ សហការី

កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​កន្លង​ទៅ ​រដ្ឋលេខាធិការ​មួយ​រូប​នៃ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ បាន​អះអាង​ថា​ សេចក្ដី​​​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេក​វិទ្យា ​ត្រូវ​បាន​គណៈ​រដ្ឋមន្ដ្រី​ពិនិត្យ​រួច​ហើយ​ និង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​រដ្ឋសភា​ដើម្បី​អនុម័ត​នៅ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​ខាង​មុខ​នេះ។ ​កញ្ញា​សន​ រ៉ាមណា ​មន្ដ្រី​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​ ដែល​ជា​ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​យើង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ បាន​លើក​ឡើង​ពី​ការ​បារម្ភ​របស់​សង្គម​ស៊ីវិល​ចំពោះ​ច្បាប់​នេះ។ ​និង​ថា ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា ​មិន​ទាន់​ចាំ​បាច់​សម្រាប់​សង្គម​កម្ពុជា​ទេ។