ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក តែង គន្ធី​៖ «​កម្ពុជា​​មាន​អ្នក​ផ្ទុក​មេរោគ​HIV​/​ AID ​ចំនួន​ជាង​ ៧​ម៉ឺន​នាក់​

សំឡេង ១១:៥២
លោក តែង គន្ធី អគ្គលេខាធិការ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​អេដស៍
លោក តែង គន្ធី អគ្គលេខាធិការ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​អេដស៍ @Google

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៨​តុលា​នេះ​គឺ​លោក តែង គន្ធី អគ្គលេខាធិការ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​អេដស៍។ ជំងឺ​អេដស៍​ដែល​ជា​ជំងឺ​ដ៏​ចំណាស់​មួយ​នោះ​នៅ​តែ​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​យ៉ាង​ធំ​ធេង​របស់​សង្គម​កម្ពុជា។ បើ​យោងតាម​លោក តែង គន្ធី តួ​លេខ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១២ បង្ហាញ​ថា មាន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ចំនួន​ជាង ៧ម៉ឺន​នាក់​ដែល​កំពុង​ផ្ទុកមេរោគ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​កើត​ជំងឺ​អេដស៍។ ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ ប្រទេស​កម្ពុជា​ចំណាយ​ជាង ៥០​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ជំងឺ​នេះ។ បច្ចុប្បន្ន​មាន​ក្រុម​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការ​ចម្លង​ជំងឺ​អេដស៍។