ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

រឿង​ប្រាក់​ខែ​៖ ​សហជីព​ដែល​អះ​អាង​ថា​ឯករាជ្យ​ត្រូវ​បាន​មើល​ឃើញ​ថា​មាន​ឥទ្ធិពល​ចរចា​ខ្លាំង​ជាង​មុន

សំឡេង ០៨:២០
កិច្ចប្រជុំ​រវាង​សហជីពកម្មករ​និងថៅកែ ដើម្បី​ទាមទារតម្លើង​ប្រាក់ខែ​កាលពីពេលកន្លងមក។
កិច្ចប្រជុំ​រវាង​សហជីពកម្មករ​និងថៅកែ ដើម្បី​ទាមទារតម្លើង​ប្រាក់ខែ​កាលពីពេលកន្លងមក។ RFI/Ly Meng Hour

ដើម្បី​ចរចា​ទំលុះ​ការ​ជាប់​គាំង​រឿង​ចម្រូង​ចម្រាស់​នៃ​ការ​តំឡើង​ប្រាក់​ខែ​របស់​កម្មករ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥ ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​សម្រេច​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​សមាសភាព​ចរចា​ត្រី​ភាគី​ម្ខាង​ៗ​ចំនួន​៩​រូប​ គឺ​រដ្ឋាភិបាល​៩​រូប​ សហជីព​៩​រូប​ និង​សមាគម​រោងចក្រ​ចំនួន​៩​រូប​ដែរ។​ ការ​សម្រេច​បង្កើន​សមាសភាព​នេះ​ គឺ​ក្នុង​ន័យ​កុំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រតិកម្ម​ប្រឆាំង​ពី​សហជីព​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​សមាជិក​ច្រើន​តែ​មិន​បាន​បញ្ចេញ​សំឡេង។​ ប៉ុន្តែ​សមាគម​រោងចក្រ​ស្នើ​ឱ្យ​សហជីព​ទាំង​អស់​ឯក​ភាព​សំឡេង​តែ​មួយ​ក្នុង​ការ​ចរចា។