ស.រ.អា.

តើ​អាមេរិក​នឹង​ព្រម​ទទួល​ប្រធានាធិបតី​យេម៉ែន​ឬ​ទេ?

លោក​Ali​ Abdallah​ Saleh​ បាន​សុំ​ទៅ​កាន់​ដែនដី​អាមេរិកាំង​។​ជា​ដំណើរ​ដែល​មាន​គោល​ដៅ​ស្រពេច​ស្រពិល​គឺ​តើ​លោក​ប្រធានាធិបតី​យេម៉ែន​នឹង​ទៅ​ឱ្យ​គេ​ព្យាបាល​រោគ​ខ្លួន​ឬ​ក៏​ជា​គោលដៅ​បង្កប់​ទៅ​ដោយ​គំនិត​នយោបាយ​?​ ​រដ្ឋការ​វ៉ាស៊ិនតោន​សម្តែង​ការប្រុង​ប្រយ័ត្ន​និង​បញ្ជាក់​គោលជំហរ​ខ្លួន​យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់។

លោក​Ali​ Abdallah​ Saleh​ ប្រធានាធិបតី​យេម៉ែន
លោក​Ali​ Abdallah​ Saleh​ ប្រធានាធិបតី​យេម៉ែន Reuters