Faransi n'tolantan kulu ye weelebla ko kura, Real Madrid ɲɛfɛ ntolantan na ŋana ma, Karim Benzema.

Real Madrid ɲɛfɛ ntolantan na ŋana, Karim Benzema.
Real Madrid ɲɛfɛ ntolantan na ŋana, Karim Benzema. PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP/Archives

Ntolantan kulu Real Madrid ɲɛfɛ ntolantan na ŋana, Karim Benzema weelela ko kura Faransi n'tolantan kulu fɛ, wasa ka talikɛ Europu ntolantan ɲɔgɔn kumbɛnba la, euro. Ni tun y'a sanji duru ni kɔ de ye, Benzema ma weele Faransi ntolantan kulu karamɔgɔ fɛ ko sababukɛ, a ka kiri dɔ tun bɛ sena. An ka Sory IBRAHIM ka ɲɛfɔli lamɛn