Faransi : Muso minnu bɛ donna-jiginsow kɔnɔ saniya, ye bɛnkan sɔrɔ n’u ka ''Hôtel'' ɲɛmɔgɔw ye.

Donnanjigiso Lutetia, Paris
Donnanjigiso Lutetia, Paris Flickr/Steve Cadman

Faransi, muso minnu bɛ baara kɛ donna-jiginsow kɔnɔ, k'u saniya, olu ye bɛnkan sɔrɔ n’u ka ''hôtel'' ɲɛmɔgɔw ye.Nin sebaya sɔrɔla kalo 22 baara-ɲongiri kɔ. U ye bolonɔbila kɛ bɛnkan-sɛbɛn dɔ kan kunu Tarata, ka dansigi u ka baara-ɲongiri la. An k’u ka nisondiya lamɛn Kpénahi Traoré ka laseli in kɔnɔ kabɔ Paris.