Bi ye Faransi jamandenw ka yɛrɛmahɔrɔnya seli don ye

Bi ye Faransi jamandenw ka yɛrɛmahɔrɔnya seli don ye.
Bi ye Faransi jamandenw ka yɛrɛmahɔrɔnya seli don ye. REUTERS - POOL

Bi ye Faransi jamandenw ka yɛrɛmahɔrɔnya seli don ye. O senfɛ, Force Takuba sɔrɔsasiw tun bɛ kɛnɛ kan. Olu ye yɛrɛ-yira taama kɛnɛ dayɛlɛn Paris.An ka lasigiden Ayouba Barry bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye kabini Nice.