''Unesco'' ye Nice dugu sugandi ka kɛ, diɲɛ bɛɛ jɛ tiɲɛ ye seko ni donko la

Nice dugu sugandira ka kɛ, diɲɛ bɛɛ jɛ tiɲɛ ye seko ni donko la
Nice dugu sugandira ka kɛ, diɲɛ bɛɛ jɛ tiɲɛ ye seko ni donko la © Pricilia Renou Tallon/Ville de Nice

Nice dugu sugandira ka kɛ, diɲɛ bɛɛ jɛ tiɲɛ ye seko ni donko la. O bɛna yangaba di Nice dugu ma, ale min ye donnen don ni a ka duna ni jatigiya ye. Jɔnjɔn nin sɔrɔla cogomin, Ayouba Barry b'o ɲɛfɔ an ye.