Qatar jamana marabagaw y'a ɲini talibanw fɛ k’u ka janto musow la

Kaboul sanfɛ kalanso.
Kaboul sanfɛ kalanso. AP - Felipe Dana

Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani Qatari jamana kɔkanko minisiri ye taliban marabaga jɛkulu kura kunbɛn karidon na.  Ntɛnɛn don na, ale ni Faransi kɔkanko minisiri Jean-Yves Le Drian ye kuma lase dɔ kɛ. Qatar y’a laɲini talibanw fɛ, u k’u janto musow la. Abdoulaye Ouattara ka laseli.