Afghanistan, muso dɔw y'u ka nisɔngoya yira Talibanw na, u ka fani doncogow kan

Kaboul, Afghanistan
Kaboul, Afghanistan AP - Giuseppe Distefano

Afghanistan, muso dɔw ye weelekan bila bɔlɔbɔ forobakumayɔrɔw la, k'u ka nisɔngoya yira Talibanw na, fani doncogow kan.Olu fɛ, Talibanw ka sariya bɛ dan kari Afghanistan seko n'a dɔnkow de la. o kosɔn, u ka weelekan ye  "kana se nka faniw ma".Umaru YERO ka laseli.