Faransi kɛlɛbolo, DGSE, ɲɛmɔgɔ Bernard EMIE y'a fɔ bi, k'u ye baara ba de kɛ Adnan Abou ka fagali la

Misali, DGSE ka daga Paris.
Misali, DGSE ka daga Paris. AFP PHOTO / MARTIN BUREAU

Faransi ka kɛlɛbolo cakɛda, DGSE, ɲɛmɔgɔ in Bernard EMIE y'a fɔ bi, dantigɛli dɔ sen fɛ, kunnafoni di kɛnɛ dɔ kan.Sadio DOUCOURE b'a ɲɛfɔ.

Ganseli

Faransi kɛlɛbolo ka fɔla, Adnan Abou Walid AL SAHRAOUI fagara Barkan ka baara dɔ de sen fɛ, min kɛra uti kalo in tile 17 n'a 22 cɛ. 

K'a kɛra DANGAROUS kungo dɔ de kɔnɔ, a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko dancɛ sabaw, Mali, Burkina ni Niger cɛ. 

Kunnafoniw tun y'a jira u la, ko jatigɛwale kulu in mɔgɔ dow tun dogolen bɛ yen yɔrɔ in na. 

U ka fɔla halisa, u ka kɛlɛcɛ mugan ɲɔgɔn de fɔlɔla ka jigin jatigɛwalekɛla ninnu kan yen ni penkuru "Helicoptère" ye, ka bin u kan. 

Thiérry BURKHARD, Faransi kɛlɛcɛw ɲɛmɔgɔ dɔ, k'u ye mugu pɛrɛnta dɔ fili uti kalo kile tan ni wolonfilan jatigɛwale kulu in mɔgɔ fila kan k'u to moto kan. A ko, AL SAHRAOUI de tun ye kelen ye.

U ka fɔla halisa, k'o waati la dɔrɔn, u k'o baara sen fɛ, u ye dankari jɛkulu in mɔgɔ tan ɲɔgɔn na.