Afghanistan jamana la, diɲɛ tɔn ba ONU ye kalo 06 fara a ka politikiciw kan

Kaboul
Kaboul AFP - WAKIL KOHSAR

Nka, u ye baaraw kɛ cogo farafasiya talibanw ɲɛmɔgɔ ye. O kɛrɛfɛ, jamana ni marabaga kuraw y'u ka minisiriso kɔrɔ lakunu ka bila musow ka minisiriso nɔla. Maïmouna SANOGO ka ɲɛfɔliw.