Jijukɔrɔkurun (Sous-marins) mankanw na, Union Européenne y'a ka tɔndenw ka bɛn jira Etats Unis na

Jijukɔrɔkurun
Jijukɔrɔkurun © AP / Petty Officer 1st Class Michael B. Zingaro

Eurɔpu ka tɔnba ka koɲanabɔla, Micheal ROTH ye dantigɛli kɛ ko in kan, Eurɔpu kɔkanko minisiriw ka ɲɔngonye dɔ sen fɛ.  O kɔ, Faransi jamana fana ye dantigɛli kɛ. Maïmouna SANOGO ka ɲɛfɔliw.