Faransi jamana kan, san 2013 novembre kalo tile 13 jatigewalew kiritigɛ senna

Kiritigɛso
Kiritigɛso AFP - THOMAS COEX

Kunu kuma tun bɛ Bertrand Ludes de bolo. Ale ka baara kɛ yɔrɔ de ye suw sɛgɛ-sɛgɛ. A ka kumaw ye diminw wili kura ye kiriso kɔnɔ. Ayouba Barry bɛ ɲɛfɔli k'an ye.