Suisse jamandenw bɔra ka caya kunu hakilinayira kalata (Referendum) la

Suisse
Suisse REUTERS - DENIS BALIBOUSE

O sen fɛ, u  y'a fɔ k'u sɔnna ''Mariage pour tous'' ma. O b'a jira k'o jamana in kɔnɔ, a tɛna mɛn tuguni cɛ ni cɛ bɛ se ka ɲɔgɔn furu wa muso ni muso fana bɛ se ka ɲɔgɔn furu. Sory IBRAHIM ka ɲɛfɔli.