Liban, HEZBOLLAH ni a nɔfɛmɔgɔw ka wilikajɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 6 faga ani ka 32 mandimi.

Liban jamana.
Liban jamana. Joseph Eid AFP

Kunu de, u tun bɛ k'u ka nisongoya jira salɔn jamana in faaba mugu pɛrin kasaraw kiiri ko de la.

Ganseli

Ko labanna ka damatɛmɛ.

Leila MANDE ka ɲɛfɔliw.