ONU: Chine ni Russie ma sɔn CEDAO ka ɲangiliw ma ka ɲɛsin Mali ma

Kunu diɲɛ tɔnba ka lakana bolo ye lajɛrɛ kɛ Mali kun kan. Walasa ka jamana in ka lahalaya lajɛ ji ɲamajɔlen na. Ani k'a se ka tabolo dɔ ta jamana in kama.Nka lajɛrèɛ in na talikɛlaw ma se ka bɛn ko kelen kan ka ɲɛsin Mali ma.

Diɲɛ tɔnba ONU ka lajɛrɛ dɔ jaa. (Jaa jirata).
Diɲɛ tɔnba ONU ka lajɛrɛ dɔ jaa. (Jaa jirata). Thomas Peter Pool/AFP/Archivos