Diɲɛ kiirisoba "CPI" ye Laurent GBAGBO ni Charles Blé GOUDE ka jalakiw b'u kan

Fatou Bensouda, diɲɛ kiirisoba "CPI" ɲɛmɔgɔ.
Fatou Bensouda, diɲɛ kiirisoba "CPI" ɲɛmɔgɔ. © RFI MANDENKAN

Rabadon diɲɛ kiirisoba ye Cote d'Ivoire jamanaɲɛmɔgɔ kɔrɔ Laurent GBAGBO n'a ka siifinw ka minisiri  Charles Blé GOUDE ka jalakiw b'u kan.

Ganseli

Nka minnu bɛ kiriko kunna "CPI" la, u k'u ma jɛ ni nin jalakiw wulili ye.

Diɲɛ kiirisoba "CPI" ɲɛmɔgɔba Fatou BENSOUDA kɔni ko sariyaso ye min fɔ, k'ale sɔnna o ma.