Mali: N'Bah DAW seginna k'a ka danaya kuraya marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ Moctar Ouane kan

Moctar Ouane, Mali marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ.
Moctar Ouane, Mali marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ. RAVEENDRAN / AFP

Marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ Moctar Ouane y'a ka baarabilasɛbɛn di donnatɛmɛfanga ɲɛmaa ma, N'Bah DAW seginna k'a ka danaya kuraya a kan.

Ganseli

Mali donnatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ N'Bah DAW ni jamana politigitɔnw ni M5 jɛkulu tɔndenw ye ɲɔgɔnyew kɛ dɔgɔkun tɛmɛnɛw na. O ɲɔgɔnyew kun dɔ tun ye ka ɲɔgɔn famuya kɛ yasa bɛɛ bɛ se ka seko kɛ cogomi na ka ɲɛsin donnatɛmɛfanga tɛmɛko ɲuman ma.

O hokumu de kɔnɔ, N'Bah DAW ye M5 ka kumalasela n'a tɔnden dɔw misimila dɔgɔkun tɛmɛnɛn daminɛ na Koulouba yasa u ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya.

Jamana in politigitɔn mɔgɔw fana dɔw ni donnatɛmɛfanga ɲɛmaa ye ɲɔgɔnyew kɛ.

Nka nin waati in na, marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ n'a seginna ka sigi a nɔ na, a ma kɔnɔnen don a k'a ka marabakuludenw sugandi.

A bɛ sɔn ka kɛ yani dɔgɔkun nata cɛ, nka ɲinikali min kan ka ka kɛ o de ye yala M5 tɔndenw ni politigitɔn mɔgɔw bɛna ye marabajekulu kura in kɔnɔ wa?