Mali jamana barakɛlaw ka lafasaton UNTN ye tile damadɔ baraɲɔngiri boloda bi tɛnɛdon.

La centrale syndicale UNTM a décidé de stopper le grève au Mali, le 28 octobre 2014.
La centrale syndicale UNTM a décidé de stopper le grève au Mali, le 28 octobre 2014. RFI/David Baché

Don tɛmɛnenw na, UNTM ɲamɔgɔw kun ye sigikafɔ kɛ ni Mali donatɛmɛfanga marabagaw ye. Bɛnkan kun sɔrɔ la UNTM ka laɲiniw na. Nka alibi u ma waleya.

Ganseli

UNTM ɲamaa Yacouba Katilé ka fɔla, ulu ma benkan in waleya  balia kun don o kɔsɔn baraɲɔgiri bi latigɛra ko kura. An ka lamɛ.