UNTM ka baara ɲɔngiri min bɛ senna , o kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka juguya Mali sɔrɔ kɔw kan

Mali baarakɛlaw ka tɔn min bɛ weele "UNTM", n'a ɲɛsinnen don baarakɛlaw ka hakɛ labatonin ma.
Mali baarakɛlaw ka tɔn min bɛ weele "UNTM", n'a ɲɛsinnen don baarakɛlaw ka hakɛ labatonin ma. AFP/Youssouf Ibrahim

UNTM ka baara ɲɔngiri kama, warimarabonw bɛɛ datugulen don. O kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye Mali jamana denw kan.