RD Congo jamana na, tasumanji ''volcan'' dɔ wilila Goma dugu kɔnɔ.

Tasumanji  ''mont Nyiragongo à Buhene'', ja de ye ni ye. O kɛla    Goma dugu fan fɛ la la.
Tasumanji ''mont Nyiragongo à Buhene'', ja de ye ni ye. O kɛla Goma dugu fan fɛ la la. AP - Justin Kabumba

Tasumanji ''volcan'' ya sɔrɔ mɔgɔw bolila k'u ka sow bila kaban.