Allemagne marabagaw y'u kan bɔ ko Bah NDAW ni Moctar OUANE ka labila tɛliyala

 Ni ye  Marabagajɛkulu ɲamɔgɔ  Moctar OUANE ani Assimi GOITA ja de ye. O mi tala (2020)
Ni ye Marabagajɛkulu ɲamɔgɔ Moctar OUANE ani Assimi GOITA ja de ye. O mi tala (2020) © o

Kabi kunu, donnatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ Bah NDAW ni  Moctar OUANE minɛlɛ don sorasiw fɛ.Allemagne kɔkanko minisiri y'i kan bɔ ka sorasiw ka wale ninnu kɔn.A y'a laɲini k'u ka labila tɛliyala, bawo, o tɛ ko ɲuman ye Mali jamana ma.