Kunu, Mali sɔlidasiw ye waleya min kɛ, a ma bɛn Bamako ka caman ma.

Mali donnatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ  Bah N’Daw.
Mali donnatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ Bah N’Daw. © Ludovic Marin/AFP

U k'olu hakilila Mali mako tɛ ni waleya ɲɔgon na sisan. Olu ka famuyali la, ɲɛmɔgɔw kan ka siguika fɔ don bala.An ka lasigiden Bamako André Traoré bɛ dow ɲɛfo an ye