Burkina Faso, koronavirisi bolociw daminɛna

Ni ye koronavirus boloci kenɛ dɔ ja ye.
Ni ye koronavirus boloci kenɛ dɔ ja ye. REUTERS/Siphiwe Sibeko

A tile saba de ye nin ye  Koronabana bolocifura "Astra Zeneca" sera Burkina Faso.kɛnɛyako minisiri de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye,  min bolo cira.