Burkina Faso: mɔgɔ kɛmɛ ni biwɔrɔ bɔnɛ na u nin na Solhan dugu binkani na

Burkina sɔrasi dɔ, lakanda dɔ senfɛ.
Burkina sɔrasi dɔ, lakanda dɔ senfɛ. © REUTERS/LUCGNAGO

Burkina Faso jatigɛwalekɛlaw ye binkanin jugu min kɛ Solhan dugu la, jumadon suu k'a dugujɛ sibiri la.

Ganseli

Kunu jatelabanw y'a jira kafɔ mɔgɔ kɛmɛ ni biwɔrɔ de bɔnɛ na u nin na. Mɔgɔ minnu sara ka dokoyɔrɔ sɔrɔ, ka se k'u yɛrɛ nin la kisi, an sera k'u dɔ lasɔrɔ an ka jɛ k'u ka seereya lamɛn.