Burkina Faso: Solhan, mɔgɔ kɛmɛ ni biwɔrɔ ɲɔgɔn bɔnɛ na u nin na

Burkina Faso sɔrasiw mɔbili kɔnɔ, lakanda dɔ senfɛ jamana in kɔnɔ.
Burkina Faso sɔrasiw mɔbili kɔnɔ, lakanda dɔ senfɛ jamana in kɔnɔ. AFP - SIA KAMBOU

Burkina Faso mɔgɔ kɛmɛ ni biwɔɔrɔ ɲɔgɔn de fagara sibiridon Solhan dugu binkaniw kɔ jamana in kɔgɔdugunyanfan na.

Ganseli

U suturala sibiridon wulafɛ. Sisan fɛɛrɛ bɛɛ bɛ kɛra ka joginbagatɔw furakɛ. Baɲumakɛtɔnw fana bɛ nana n’u ka dɛmɛw ye.