"Juin" kalo tile 08 ye kɔkɔji lakandali don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔ

Kɔkɔji, kurunw b'a sanfɛ.
Kɔkɔji, kurunw b'a sanfɛ. © RFI

Bi ye don kɛrɛnkɛrɛnen ye min sugandila ka kɛ kɔkɔjiw lakanali don ye.

Ganseli

Jɛkulu min bɛ mɔgɔw degi nɔni na, n'a bɛ weele "Club Baracunda" olu ye o don in de sugandi k'a kɛ NGOR kɔkɔji sanuya kama.

Franck Chabert, ale ye jɛkulu in ɲɛmɔgɔ ye, a ye mɔgɔw ladi walasa u kana ɲamanw bɔn kɔkɔjiw kɔnɔ.