Mali sɔrasi nani fagala bɛkani dɔ sen fɛ

Mali sɔrasi mɔgɔ nani fagala binkani dɔ sen fɛ  Djenné, mara kɔnɔ.
Mali sɔrasi mɔgɔ nani fagala binkani dɔ sen fɛ Djenné, mara kɔnɔ. AFP - MICHELE CATTANI

Mali la, binkani kera sɔrasi kulu dɔ kan lere sira kan. O kera sababouye ka mɔgɔ naani faga. Ni waati nina mɔgɔ ci ma binkani in tɔgɔ tigiyata. Nga siga bɛ jatigɛwalɛkɛlaw kan. Baba SANGARE ka ɲɛfoli.