Ethiopie kɛlɛbolo nin Tigré mara banbanciw ye muguciw daminɛ kokura

Ni ye éthiopie sɔrasiw ja de ye o bɛ ka dɔ Tigre  marabolo kɔnɔ
Ni ye éthiopie sɔrasiw ja de ye o bɛ ka dɔ Tigre marabolo kɔnɔ Nicolas Cortes - Nicolas Cortes

Ethiopie kɛlebolo nin Tigré mara banbanciw ye muguciw daminɛ kokura u nin ɲɔngɔn cɛ.   Bi Talata, u karila nɔngɔn na Tigré mara dɔw kɔnɔ.