Nin seliba ɲɛkɔrɔla balofɛnw ani sagaw sɔngɔ gɛlɛyala Côte d'Ivoire

Esdras Ndikumana / AFP

An bɛ seliba waati de la, silamɛnw bɛ k'u ka kow labin yani a don ka se. Nka bafofɛnw bɛɛ sɔngɔ yɛrɛla.Judith DIARRA an ka lasigiden munumunu nan Abidjan  lɔgɔfiɛw ani saga feere yɔrɔw la  k'u sɔngɔ ɲininga.A ka laseli.