Guinée Equatoriale jamanaɲamɔgɔ dankan Teodorin OBIANG, ka ɲangili sɛmɛtiyala k'a ye nafolo sonya

 Faransi kitisoba ye Teodorin Obiang, Guinée Equatoriale den cɛ   jalaki
Faransi kitisoba ye Teodorin Obiang, Guinée Equatoriale den cɛ jalaki Michele Spatari / AFP

Bi, tile in na Faransi  kitisoba ''Cour de cassation''  ka ɲangili bɛna, Guinée Equatoriale jamanaɲamɔgɔ den cɛ kan. Kitiso y'a jalaki ko a ye jamana foroba wari sonya. Ayouba BARRY ka laseli kabɔ Nice