Sinji nafa bɛ jumɛn ye denw ka adamadenya kɔnɔ

Muso dɔ  a bɛ ka sinji di a den ma
Muso dɔ a bɛ ka sinji di a den ma © Pixabay

Sisan an bɛ tugu Baba Sangaré de kɔ, ka taa tali kɛ sinji dili tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen na Mali la, o min ye Aout kalo tile fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ.O dabɔra sinji nafaw de kama, denw ka adamadenya kɔnɔ.